Vergelijkende studie
Een vergelijkende studie tussen de geëngageerde vormgeving van El Lissitzky en het werk van van de hedendaagse vormgevers Piet Gerards & Gert Dooreman
door Anne Verlent
(Artesis Hogeschool Antwerpen, 2011)
lijn

studie-anne-verlent.pdf *

lijn